Обрати сторінку

SIC.COVID-FREE 2020

 

Приєднуйтесь до боротьби проти коронавірусної інфекції за допомогою імплементації системи менеджменту протидії  Covid-19

Визначити рівень ризику Перевірити сертифікат

Сьогодні світ зіткнувся з безпрецедентною загрозою пандемії COVID-19, викликаної вірусом SARS-Cov-2. У цих умовах підтримка здоров’я і безпека населення мають вирішальне значення. Тому уряди багатьох країн вживають цілий ряд заходів, спрямованих на уповільнення темпів поширення COVID-19, що тягне за собою масштабні зміни в діяльності організацій.

Для забезпечення безперервної діяльності в умовах поточної пандемії організації повинні вжити заходів протидії COVID-19.

Організації несуть відповідальність за свій внесок у протидію COVID-19. Це може бути досягнуто за допомогою протидії COVID-19: за допомогою прийняття керівництвом заходів щодо стримування поширення COVID-19.

Згідно ст. 16 Конвенції 1981 року про безпеку та гігієну праці у виробничому середовищі (№155): «Роботодавці повинні забезпечувати, наскільки це обргунтовано й практично здійсненне, щоб робочі місця, механізми, устаткування і процеси були безпечними і не загрожували здоров’ю».

Новий стандарт ISО/PAS 45005:2020 «Управління охороною праці – Загальні рекомендації щодо безпечної роботи під час пандемії COVID-19» є відповіддю на пандемію COVID-19 і підвищений ризик, який це захворювання становить для здоров’я, безпеки та благополуччя людей в будь-який будь умовах.

На підставі положень ISО/PAS 45005:2020 технічним комітетом TC/SIC (System of International Certification) був розроблений стандарт SIC.COVID-FREE:2020 року, за яким підприємства можуть пройти сертифікацію.

 СТАНДАРТ SIC.COVID-FREE:2020

Відповідальність керівництва

Найвище керівництво повинне із урахуванням специфіки галузі промисловості і певних факторів небезпеки, забезпечувати і підтримувати в робочому стані виробниче середовище, яка не несе ризиків здоров’ю та безпеці працівників, включаючи ризики, пов’язані з COVID-19

Заходи для мінімізації або усунення ризиків поширення COVID-19

Дії щодо захисту робітників, організації робочих поїздок та відряджень, дії стосовно відвідувачів, замовників та постачальників, організації віддаленої роботи, альтернативні заходи організації робіт, тощо.

Оцінка ризиків

Визначення імовірності (низька або середня або висока) того, що працівники можуть заразитися COVID-19, а також оцінка впливу цієї події на діяльність організації.

Захист персональних даних

Отримання і захист персональних даних необхідно здійснювати з урахуванням національних законодавчих норм.

Програма протидії COVID-19 та заходи щодо її реалізації

Розробка та документальне оформлення Програми протидії COVID-19, виконання якої обов’язково для всіх працівників організації.

Звітність

Звіт по виконання Програми протидії

COVID-19

 

 

 

Процедура сертифікації

Заявка на сертифікацію SIC.COVID-FREE:2020

 

 

9 + 15 =